Jak wybrać profesjonalnego zarządcę nieruchomości?
Nieruchomości,  Usługi

Jak wybrać profesjonalnego zarządcę nieruchomości?

Jak wybrać profesjonalnego zarządcę nieruchomości? Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie to profesjonalna usługa, oferowana zarówno przez większe firmy, jak i pojedynczych specjalistów. Warto zwrócić się do takiej osoby lub przedsiębiorstwa, jeśli posiadamy nieruchomość, ale nie dysponujemy ani dostateczną wiedzą, ani czasem, ani innymi możliwościami, pozwalającymi na sprawne zarządzanie budynkiem.

Decydując się na przekazanie tych obowiązków dobremu specjaliście nie tylko mamy ten problem z głowy, ale możemy też liczyć na zysk z nieruchomości. W dzisiejszym tekście opiszemy, czego możemy spodziewać się, współpracując z osobą, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie.

Jakie obowiązki przekazujemy?

Zarządca nieruchomości to osoba, która podejmuje decyzje w związku z nieruchomością w taki sposób, aby:

– nieruchomość była wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem;

– czynione były inwestycje w nieruchomość, które można uzasadnić;

– administrowanie bieżącymi sprawami odbywało się sprawnie i rzetelnie;

– budynek był w pełni bezpieczny dla jego użytkowników;

– nieruchomość była właściwie eksploatowana;

– we właściwy sposób przebiegała gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości.

Podstawą prawną dla tych kwestii jest Art. 184b. Zarządzanie nieruchomością, który znaleźć można w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2018.0.2204)

Co powinno się znaleźć w umowie?

Chociaż wyżej wymienione obowiązki są określone w ustawie, powinniśmy zadbać o to, aby wyliczone zostały też w umowie podpisywanej z zarządcą. Nie bójmy się precyzować – im dokładniej opisane obowiązki, tym łatwiejsze jest rozliczenie się z nich; to pozwala na komfort i nasz, i osoby zarządzającej naszymi nieruchomościami w Warszawie. Opiszmy więc punkt po punkcie, czego oczekujemy. Możemy zawrzeć tutaj zarówno codzienne, wydawać by się mogło banalne, obowiązki, jak i wyjątkowe sytuacje, np. reprezentowanie nas przed sądem w sprawach dotyczących egzekwowania należności od mieszkańców. Dobrze jest zawrzeć też obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz gromadzenia i aktualizowania dokumentacji technicznej w sposób, w jaki precyzują to konkretne ustawy.

W umowie warto sprecyzować również kwestie zachowania tajemnicy zawodowej. Oczywiście profesjonalny zarządca takie sprawy uznaje za oczywiste. Jeśli wybraliśmy konkretną osobę, która będzie decydować o naszej nieruchomości, prawdopodobnie zrobiliśmy wcześniej research i potwierdziliśmy jej kwalifikacje. Nadal jednak dobrze jest zawrzeć w umowie fragment o zachowaniu tajemnicy zawodowej – z pewnością nie urazi to zarządcy, a my zyskamy dodatkową ochronę.

Za zarządzanie nieruchomościami w Warszawie płacimy specjaliście wynagrodzenie, które też powinno być ujęte w umowie. Dodatkowe zabezpieczenie zapewni nam zapis o tym, że zarządca nie może pobierać od nas innych opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością niż wynagrodzenie. Jeśli umowa dotyczy wspólnoty mieszkaniowej, w dokumencie powinna znaleźć się informacja o obowiązku prowadzenia na bieżąco rozliczeń z mieszkańcami. Zadbajmy również o to, jak mają być rozwiązywane sprawy, które nie zostały przez nas ujęte w umowie. Najlepszym rozwiązaniem jest powołanie się na Ustawę o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny oraz Ustawę o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

Umowa z osobą, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie, może mieć formę pisemną lub formę elektroniczną (ta druga dopuszczalna jest od września 2017 roku i musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny). Mówiąc o umowie, należy również wspomnieć o tym, że nie każda firma czy specjalista od zarządzania nieruchomościami w Warszawie jest skłonne do negocjacji ze zleceniodawcami. Jeśli szczególnie mocno zależy nam na jakimś zapisie i nie spotka się on z przychylną odpowiedzią, musimy liczyć się na szerzej zakrojony research oraz dłuższe poszukiwanie zarządcy.

Jak wybrać zarządcę nieruchomości?

Wiemy już, czym zajmuje się osoba zarządzająca nieruchomościami w Warszawie. Znamy też najważniejsze zapisy, które należy zawrzeć w umowie między usługobiorcą a usługodawcą. Teraz czas na wybór specjalisty, która rzetelnie zajmie się obowiązkami. Poszukując takiego usługodawcy w stolicy, zwróćmy uwagę na doświadczenie. Po zmianie prawa w 2013 roku zarządcą nieruchomości może zostać praktycznie każdy. Nie potrzeba więc specjalnych certyfikatów czy szkoleń. Rzetelni zarządcy mimo to mogą się nimi pochwalić. Zabezpieczeniem, które uchroni nas przez przypadkową, niedostatecznie wykwalifikowaną osobą, jest również doświadczenie. Wybierajmy więc usługodawców, którzy na rynku istnieją od lat lub takich, którzy, mimo stosunkowo krótkiej kariery, mogą pochwalić się dużymi realizacjami. Dobrze wziąć pod uwagę jeszcze jedno kryterium, a mianowicie kompleksowość usług. Tutaj wiele zależy od naszych potrzeb. Warto wynotować, czego jeszcze oczekiwalibyśmy od osoby zarządzającej nieruchomościami w Warszawie (księgowość wspólnot? doradztwo?) i wybierać firmy na podstawie tych konkretnych kryteriów.