Kremacja psa - jak wygląda?
Usługi

Kremacja psa – jak wygląda?

Kremacja psa – jak wygląda? Właściciele czworonogów zwykle boleśnie przeżywają śmierć swoich pupili. Wraz z nią, powstaje jeszcze jeden, ostatni obowiązek związany z posiadaniem zwierzęcia – konieczność odpowiedniej utylizacji ciała. Możliwe jest przekazanie ciała  zwierzęcia firmie zajmującej się utylizacją odpadów zwierzęcych. Brzmi to jednak dość bezdusznie i wielu właścicieli uważa, że ich przyjaciel zasłużył na lepszy rodzaj pożegnania. Prawo dopuszcza również możliwość kremacji zwierzęcia, zarówno indywidualnej, jak i współspalania. Właściciele często zastanawiają się, jak wygląda kremacja psa. Czy jest to sposób na godne pożegnanie swojego czworonożnego przyjaciela?

Czym jest kremacja psa?

krematorium dla zwierząt koszt w koszalinieKremacja psa polega na spopieleniu jego ciała w specjalnym piecu. Piec ten wyposażony jest w komory krematoryjne, w których w odpowiednio wysokiej temperaturze dochodzi, w ciągu kilku godzin, do całkowitego spopielanie  ciała zwierzęcia.  Po zakończeniu procesu, co trwa zwykle od godziny do czterech, w zależności od rozmiarów czworonoga, i całkowitym wystygnięciu pieca, prochy są przenoszone z komory do specjalnie przygotowanej urny i przekazywane właścicielowi. Warto podkreślić, że jest to metoda zgodna z obowiązującymi również w Polsce przepisami europejskimi dotyczącymi utylizacji szczątków i odpadów zwierzęcych. W przypadku utraty zwierzęcia domowego jednak równie ważne jak przepisy sanitarne, są uczucia pogrążonych w smutku właścicieli. Kremacja zwierzęcia przeprowadzana jest w sposób gwarantujący poszanowanie ich emocji.

Jak wygląda procedura kremacji psa?

Cała procedura utylizacji ciała psa poprzez jego kremację rozpoczyna się w momencie śmierci czworonoga. Właściciel psa ma wówczas do wyboru kilka metod, pozwalających na pożegnanie swojego towarzysza w zgodny z prawem sposób. Ciało można oddać do utylizacji w firmie specjalizującej się w usuwaniu odpadów zwierzęcych, jednak metoda ta może się wydawać bezduszna i nie gwarantująca poszanowania uczuć  opłakujących stratę właścicieli. Lepszym rozwiązaniem wydaje się więc być kremacja. Firmy oferujące usługę kremacji zwierząt zajmują się zwykle również transportem martwych zwierząt. Po przekazaniu im ciała swojego pupila, właściciel ma pewność, że szczątki psa traktowane będą w odpowiedni sposób. W pierwszej kolejności zostaną odpowiednio oznaczone, aby wyeliminować możliwość pomyłki podczas identyfikacji psa podczas spalania. Następnie ciało zwierzęcia przechowywane jest do czasu samego spalania w chłodni. Przed samą kremacją, możliwe jest wykonanie odcisku łapy psa, który może stanowić cenną pamiątkę dla właściciela.  Podczas umieszczania psa w komorze pieca obecny może być właściciel. Na jego życzenie, firma zajmująca się kremacją może zorganizować specjalne pożegnanie zwierzęcia. Po zakończeniu spalania, prochy umieszczane są w wybranej urnie i przekazywane opiekunowi. Jeśli właściciel nie może uczestniczyć osobiście w akcie przekazania urny, większość firm umożliwia dostarczenie prochów zwierzęcia przesyłką kurierską.

Czym różni się kremacja indywidualna od zbiorowej?

Ile kosztuje kremacja psa?

Większość spalarni oferuje zarówno kremacje indywidualne, jak i zbiorowe. Podczas kremacji indywidulanych, każde zwierzę spalane jest osobno. Po zakończeniu procesu wszystkie jego prochy zostają przesypane do urny i przekazane właścicielowi. Nie ma ryzyka, że zostaną zmieszane z prochami innych zwierząt, ponieważ kremacja kolejnego ciała możliwa jest dopiero po opróżnieniu pieca. Gwarantuje to całkowitą indywidualizację procesu kremacji, a przy tym większą intymność dla właściciela. Kremacja zbiorowa to współspalanie jednocześnie kilku zwierząt. Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania jest niższy koszt. Właściciel ma możliwość uzyskania odcisku łapki, a w niektórych spalarniach również urny z garścią prochów. W takich przypadkach jednak należy pamiętać, że prochy są pozostałościami nie jednego, konkretnego zwierzęcia, a kilku, poddawanych jednoczesnej kremacji. Poza tym jednak cały proces nie różni się  specjalnie od kremacji indywidualnej. Najczęściej właściciele mogą wziąć udział w początkowej fazie procesu, mogą zamówić pamiątki i poprosić o symboliczna urnę.

Zobacz również:

Co zrobić z urną po kremacji?

Przepisy obowiązującego prawa nie nakładają jakichś specjalnych obowiązków na właścicieli psów, których ciało zostało po śmierci spopielone. Właściciel ma jednak możliwość umieszczenia urny z prochami, jeśli ma takie życzenie, na specjalnym cmentarzu dla zwierząt – tzw. grzebowisku. W Polsce jest obecnie dostępnych kilkanaście cmentarzy takiego rodzaju. Trzeba pamiętać, że są to jedyne miejsca, w których złożyć można do ziemi szczątki psa bez wcześniejszego spopielenia. To, czy umieścimy tam urnę z prochami po kremacji zależy już wyłącznie od woli właściciela. Wybierając kremację jako formę  realizacji obowiązku zajęcia się martwym ciałem zwierzęcia, warto pamiętać, że jest to sposób nie tylko legalny, ale również gwarantujący  poszanowanie uczuć właścicieli. Pogrążeni w smutku po utracie pupila ludzie mają możliwość uczestniczenia w ceremonii pożegnania. Jeśli sobie tego życzą, mogą zamówić pamiątki lub odebrać prochy swojego psa.  Wszystko to sprawia, że przejście przez okres żałoby jest łatwiejsze.