Przyczyny zapadania się kostki brukowej
Budownictwo

Przyczyny zapadania się kostki brukowej

Przyczyny zapadania się kostki brukowej, która niewątpliwie króluje w podwórkowych aranżacjach. Charakteryzuje się ona wysoką trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne oraz szerokim wyborem wzorów oraz kolorystyki. Proces układania kostki brukowej jest bardzo skomplikowany, przez co na każdym etapie można popełnić błędy. Najpoważniejsze z nich skutkują zapadaniem się kostki brukowej. Jakie to błędy? Dlaczego kostka brukowa się zapada? Na co więc zwrócić szczególną uwagę podczas jej układania?

Oszczędności inwestora

Pierwszym z czynników, który może powodować zapadanie się kostki brukowej jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Często osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności podejmują się ułożenia kostki we własnym zakresie. Zazwyczaj skutkuje to popełnieniem szeregów błędów, które w przyszłości mogą mieć opłakane konsekwencje. Przejawem oszczędność jest również rezygnacja z profesjonalnego projektu określającego warunki ułożenia kostki brukowej. Może to doprowadzić do nieprawidłowego obliczenia zapotrzebowania materiałów na podbudowę przez co będzie ona źle wykonana, a w przyszłości może przyczynić się do zapadnięcia się kostki brukowej.

Wybór fachowców

Jednym z częstych powodów dlaczego kostka brukowa się zapada jest nierzetelne podejście wykonawców do realizacji nawierzchni z kostki brukowej. Dobry fachowiec powinien znać od podszewki podstawowe zasady układania kostki brukowej. Daje to gwarancję długoletniej funkcjonalności nawierzchni. Brak odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności może skutkować popełnieniem poważnych błędów, które z biegiem czasu będą mieć swoje konsekwencje. Wybór rzetelnej i sprawdzonej ekipy zagwarantuje, iż w przyszłości nie trzeba będzie sobie zadawać pytania “Dlaczego kostka brukowa się zapada?”

Odpowiednia podbudowa kluczem do sukcesu

Głównym powodem dlaczego kostka brukowa się zapada, który idzie w parze z odpowiednim wyborem fachowców jest nieprawidłowo wykonana podbudowa. Podbudowa pod kostkę brukową stanowi około 70% wartości całej inwestycji. Patrząc na podział kosztów od razu nasuwa się wniosek jak niezwykle istotnym elementem jest odpowiednia stabilizacja. Prawidłowo wykonana podbudowa pod kostkę brukową powinna opierać się na założeniu jaki rodzaj ruchu będzie się na niej odbywał. Czy będzie to ruch pieszy, czy może ruch kołowy. W zależności od rodzaju podłoża oraz od obciążenia jakim będzie poddawana kostka brukowa, profesjonalnie zrealizowana podbudowa powinna mieć grubość od 15 cm do 45 cm. Grubość frakcji kruszywa powinna natomiast wahać się w przedziale od 30 mam do 60 mm.

Bardzo ważnym elementem prawidłowo wykonany podbudowy jest również odpowiednia grubość podsypki. Powinna ona wynosić od 3 mm do 5 mm, a do jej wykonania można użyć trzech materiałów:

  • piasku o grubości do 2 mm
  • grys lub żwirek o frakcji od 1 mm do 4 mm
  • odsiewki kamiennej grubej od 0 do 7 mm

Nieodpowiednie urządzenia do zagęszczenia

Kolejną przyczyną dlaczego kostka brukowa się zapada jest używanie nieodpowiednich zagęszczarek. Wykonawcy bardzo często z racji oszczędności decydują się na wyposażenie swojej firmy w lekkie, a co za tym idzie tańsze zagęszczarki. Zbyt mały ciężar zagęszczarki może wpłynąć na niedostateczne utwardzenie podbudowy, co w przyszłości będzie skutkowało powstawaniem kolein oraz zapadaniem się całych fragmentów kostki brukowej.

Brak odprowadzania wody

Należy pamiętać, aby podczas przygotowywania podbudowy zachować spadek terenu średnio na poziomie 3%. Dzięki temu woda swobodnie będzie spływać z kostki. Nieprawidłowe odprowadzenie wody lub jego całkowity brak przyczyni się do zalegania wody na kostce, co w przyszłości może doprowadzić do jej zapadania się.

Nieodpowiedni dobór materiału pod względem grubości

Czynnikiem wpływającym na zapadanie się kostki brukowej jest również jej nieodpowiednia grubość. Parametry kostki brukowej powinny być ściśle uzależnione od jej przeznaczenia oraz natężenia ruchu. W przypadku ruchu pieszego wystarczy kostka o najmniejszej grubości (od 4mm do 6mm). Natomiast jeżeli po kostce będzie odbywał się ruch kołowy z uwzględnieniem samochodów ciężarowych wówczas należy zastosować najgrubszą kostkę (8 mm do 10 mm). Podczas pracy realizacyjnych bardzo często pomijany jest fakt, iż po nawierzchni mogą przemieszczać się samochody ciężarowe na przykład wywożące śmieci oraz świadczących usługi asenizacyjne. Z biegiem czasu może to doprowadzić do zapadnięcia się kostki brukowej.

Nieprawidłowe układanie kostki

W trakcie prac realizacyjnych często zachodzącą pomyłką jest zbyt ciasne układanie przylegających do siebie kostek. Minimalna szerokość spoiny to 3 mm. Należy o tym bezwzględnie pamiętać. Położenie kostek zbyt blisko będzie skutkowało ich wzajemnym nachodzeniem na siebie. w efekcie kostka brukowa może się wypiętrzać, a w innych miejscach może się zapadać

Podsumowanie

Ze względu na duży wybór oraz wysoką odporność na zniszczenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne kostka brukowa stała się jednym z najczęściej wybieranych materiałów do aranżacji przestrzeni podwórkowej. Jednak aby móc się nią cieszyć przez długie lata należy zadbać, aby podczas układania kostki nie doszło do popełnienia błędów, które mogą doprowadzić do jej zapadania się.