Szkolenia BHP online
Edukacja,  Praca

Szkolenia BHP online

Dla kogo jest szkolenia BHP online? Jest odpowiednie dla osób na każdym poziomie zatrudnienia: pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Ten kurs zidentyfikuje typowe zagrożenia i skuteczne środki kontroli, które pomogą pracować bezpieczniej i dowiedzieć się, jak własne działania mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo innych. Szkolenie BHP online umożliwia również wniesienie znaczącego wkładu we wszelkie systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które wspierają przejście do innych miejsc pracy. Uczestnicy dowiedzą się również o profilowaniu ryzyka i jego wpływie na zdrowie i bezpieczeństwo, a także zgłaszaniu incydentów i sytuacji awaryjnych.

Kluczowe fakty na temat szkolenia BHP online

 • Idealny bodziec na rozpoczęcie nowej pracy.
 • Dostępne materiały do nauki.

Cele nauczania, treść do dyskusji i prezentacji dla następujących tematów:

 • Wprowadzenie do BHP.
 • Ocena ryzyka.
 • Ogólne zagrożenia i kontrole w miejscu pracy.
 • Raporty o incydentach i nagłych wypadkach.

 

Szkolenie BHP online nadaje się zarówno do szkolenia wstępnego, jak i okresowego. Ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia bezpiecznych warunków pracy, oceny zagrożeń i ryzyka związanego z procesami pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do uczenia pracowników zasad bezpieczeństwa pracy. Zadaniem takiego szkolenia jest zachowanie życia i zdrowia osoby podczas jej aktywności zawodowej.

Zobacz koniecznie:

 

Szkolenie BHP online dla pracodawców

Wszyscy pracodawcy uczestniczący w szkoleniu BHP online zapoznają się zasadami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikat bezpieczeństwa i higieny pracy przyniesie korzyści każdemu, kto pracuje na stanowisku kierowniczym zgodnie z rolą w tym temacie w każdej sytuacji w pracy. Koncentrując się na roli kontroli, uczestnicy rozwijają podstawową wiedzę, aby umożliwić im wypełnianie ich obowiązków w tym zakresie.

Po ukończeniu kursu pracodawca zna swoje role i obowiązki w odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest w stanie skutecznie zarządzać procesami i procedurami, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Szkolenie BHP online ma na celu zapewnienie przełożonym dogłębnego zrozumienia różnych aspektów BHP w miejscu pracy. Dowiadują się oni, jak ważne jest planowanie, profilowanie ryzyka i organizacyjne wdrażanie BHP w środowisku zawodowym. Obejmie to również badanie procesów monitorowania, pomiarów i dochodzeń wymaganych do przestrzegania prawa.

Szkolenia BHP onlineTaki rodzaj szkolenia nadaje się dla tych, którzy samodzielnie wykonują zadania służby ochrony pracy w swoim przedsiębiorstwie. Szkolenie online składa się z części, zawiera testy i kończy się egzaminem. Jeżeli egzamin wykaże 50% lub więcej poprawnych odpowiedzi, uznaje się za zdany, a certyfikat można od razu wydrukować lub wysłać e-mailem. Jeżeli liczba błędnych odpowiedzi przekroczy 50%, egzamin szkoleniowy nie jest uważany za zdany i nie wydaje się certyfikatu. Jeśli nie zdasz egzaminu, będziesz musiał zamówić przeszkolenie w zakresie ochrony pracy (płatne).

Szkolenie może być zrealizowane w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie terminie. Aby kontynuować naukę po przerwie, musisz zalogować się ponownie, po czym szkolenie BHP online będzie kontynuowane od miejsca, w którym ostatnio zostało przerwane.

Szkolenie BHP online dla pracowników

Szkolenie BHP online dla pracowników również składa się z części, zawiera testy i kończy się egzaminem. Taki kurs to świadome bezpieczeństwo, a program szkoleniowy, zmienia podejście pracowników przedsiębiorstwa do zasad BHP i zmienia czynnik ludzki ze słabego ogniwa w mocną stronę firmy. Po ukończeniu kursu pracownicy dążą do bezpiecznego zachowania co zmniejsza ryzyko finansowe zakładu pracy. To szkolenie może być uniwersalne i odpowiednie dla każdego pracownika przedsiębiorstwa. I co ciekawe przełamuje oczekiwania osób, które odbywają to szkolenie internetowe, nad tym do czego byli przyzwyczajeni.

Wstępne szkolenie BHP online dla pracowników rozpoczynających pracę to np.:

   • Zakres obowiązków i uprawnień pracowników w zakresie BHP.
   • Ponoszenie odpowiedzialności osobistej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
   • Zasady poruszania się po terenie przedsiębiorstwa.
   • Rodzaje zagrożeń wypadkami na danym stanowisku pracy i najważniejsze środki zapobiegawcze.
   • Czystość w zakładzie pracy i miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.
   • Sposób działania w sytuacji zaistnienia wypadku w miejscu pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Dla zatrudnionych już pracowników organizowane jest okresowe szkolenie BHP online. Ze względu na wygodę opcji internetowej, coraz więcej pracodawców kieruje swoich pracowników na ten rodzaj przeszkolenia. Nauka nie dezorganizuje wyznaczonego planu pracy, ponieważ nie jest związana z nieobecnością pracownika. Materiały udostępniane podczas szkolenia są zgodne z aktualnymi przepisami a certyfikat jest uznawany przez Państwową Inspekcję Pracy.